Asbestsanera i Västerås

Är du i behov av asbestsanering i Västerås? Asbest är tyvärr vanligt förekommande i äldre hus och upptäcks ofta i samband med renoveringar. Finns det asbest i din byggnad, eller vill du föregå problemet? Då gör du bäst i att kontakta oss på Västerås Betonghål så hjälper vi dig asbestsanera.

Hur sanerar vi mot asbest Västerås?

Sanering av asbest kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. Hanteringen regleras i föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) och gäller alla verksamheter som riskerar att exponeras för asbestdamm. Västerås Betonghål har både tillståndet och kunskapen som krävs för att ta hand om asbest –från analys till sanering. Vill du ta reda på om det finns asbest hos dig så kan du kontakta oss för en analys. Har du upptäckt att det finns och vill bli av med det så kommer vi ut och sanerar. Vi tar hand om alla steg vid asbestsanering Västerås.

Vad är asbest?

Enkelt förklarat är asbest ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen och som har tekniska egenskaper som lämpar sig bra inom byggbranschen, till exempel hög hållfasthet. När du arbetar med material innehållandes asbest så frigörs mineralerna i form av små, små fibrer som svävar runt i luften. Även känt som asbestdamm. Det är dammet som är boven i dramat eftersom det kan andas in av oss människor. Andas du in dammet så riskerar du över tid att drabbas av allvarliga lungsjukdomar.

Varmt välkommen att kontakta oss om asbestsanering i Västerås

Ring oss på 021-132740 eller fyll i vårt kontaktformulär nedan så ser vi till att du får den hjälp du behöver. Tack för att du väljer oss!