Betongsågning i Västerås

Vi sågar i allt ex betong, tegel och granit.

  • Golvsågning: Används vid ex. spårning av nya avloppsrör och sänkning av golv.
  • Väggsågning: Används vid ex. grövre typer av väggar, fönster och portar.
  • Handsågning: Där inte väggsågen behövs använder vi oss av handsågning