Betongsågning

Att såga i betong kanske kan verka lite konstigt, eller åtminstone ovanligt. Oftast sågar du i järn eller trä. Men–det finns faktiskt många tillfällen då betongsågen behöver tas fram. Ett av dessa är när du behöver såga i källargolvet för att dra ett nytt avlopp, ett annat är när du vill öppna upp mellan två rum som delas av en betongvägg. Eftersom betongsågningen är något ovanligare än sågning i järn och trä så är det också färre som sitter på rätt kompetens för ändamålet. Efter många år av betongsågning i Västerås har vi samlat på oss den kunskap som krävs för ett riktigt bra slutresultat.

Rätt verktyg för att såga i betong Västerås

För att såga i betong krävs rätt maskiner och verktyg. Vi tillhandahåller alla tänkbara redskap som behövs vid betongsågning. Från golvsågar och väggsågar till vajersågar och mindre handsågar. Bredden på vår sågarsenal är en av våra styrkor. Skulle vi av någon anledning inte kunna använda någon av de större sågarna så använder vi till exempel den mindre och väldigt praktiska handsågen.

Kontakta oss vid frågor

Står du själv inför att såga i betong och är osäker på hur du gör? Då är du alltid välkommen att höra av dig till oss, vi hjälper dig mer är gärna.