Betongrivning i Västerås

Vi utför allt i från mindre lättrivningar till större tungrivningar.

Vi kan åta oss totalentreprenader vid rivningar då vi idag har ett brett samarbete med alla berörda yrkesgrupper. Stor vikt läggs vid planering och projektering för varje enskilt uppdrag. Då kraven på arbetsmiljön hårdnar eftersträvar vi att alltid ligga i framkant på maskiner och utbildningar.

  • Vi har en bred och modern maskinpark för att kunna utföra alla sorts uppdrag.
  • Våra medarbetare har lång erfarenhet av all slags rivning.
  • Vi river, sorterar, transporterar och återvinner.
  • Vi sköter hela processen åt dig.